Yükleniyor...

KONGRE BİLİM KURULU
Prof. Dr. Mesut AYDIN

(Malatya İnönü Üniversitesi)                                                 

Prof. Dr. Erdal AKPINAR 

(Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)                                                   

Prof. Dr. Alaaddin YALÇINKAYA

(Karadeniz Teknik Üniversitesi)                                       

Prof. Dr. Ali EMİNOV

(ABD )

Prof. Dr. Ali YAMAN

(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)                                                              

Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR

(Milli Savunma Üniversitesi)                                                  

Prof. Dr. Ayşen SİNA

(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)                                                               

Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU

(Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Cüneyt KANAT

(Ege Üniversitesi)                                                              

Prof. Dr. Çiğdem ÜNAL

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) 

Prof. Dr. Dimitri KOROBEİNİKOV 

(ABD )

Prof. Dr. Emine DİNGEÇ 

(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Prof. Dr. Ersin GÜLSOY

(Bursa Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Fehmi YILMAZ 

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan MERT

(Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 

Prof. Dr. Süleyman ÖZKAN

(Ege Üniversitesi)   

Prof. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ 

(Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgut YİĞİT 

(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Turhan KAÇAR 

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Ümit EKİN 

(Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Viorel PANAİTE 

(Bükreş Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ

(Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeliha DEMİREL 

(Eskişehir Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. İlker ALP 

(Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. İvan RUSEV 

(Varna Ekonomi Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent KAYAPINAR 

(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Akif TURAL 

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN

(Uşak Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet YAVUZERLER 

(Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa EKİNCİKLİ 

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN 

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TURAN

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuri KARAKAŞ 

(Ege Üniversitesi)   

Prof. Dr. Orlin SABEV 

(Bulgar Bilimler Akademisi Sofya)

Prof. Dr. Petru GOLBAN  

(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Recep KARACAKAYA 

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Refik TURAN 

(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Serdar SARISIR

(Ankara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Recep DÜNDAR

(Malatya İnönü Üniversitesi)                                                 

Prof. Dr. Hamdi ÖNAY

(Malatya İnönü Üniversitesi)                                                   

Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ

(Malatya İnönü Üniversitesi)                                                  

Prof. Dr. Hacı Ömer BUDAK

(Kırıkkale Üniversitesi) 

Prof. Dr. Fikret RAMAZANOĞLU

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Malik BEYLEROĞLU

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Nusret RAMAZOĞLU

(Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan ERSOY

(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil TAŞKIN

(Konya Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat KALDIRIMCI

(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Uğur ABAKAY

(Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim CİCİOĞLU

(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Ahmet DOĞAN

(Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz Selim AĞAOĞLU

(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Necdet KARASU

(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Dündar YENER

(Bolu İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan SUNAY

(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Semiyha TUNCEL

(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Özkan AKMAN

(Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ

(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Bahadır KÖKSALAN

(Malatya İnönü Üniversitesi)

Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU

(Malatya İnönü Üniversitesi)

Doç. Dr. İhsan ÜNLÜ

(Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem ULUKALIN

(Artvin Çoruh Üniversitesi)

Doç. Dr. Tekin ÇELİKKAYA

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Sibel Oğuz HAÇAT

(Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA

(Kayseri Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Aleksander FOTİC

(Belgrad Üniversitesi) 

Doç. Dr. Alper ALP 

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Korkut ULUDAĞ

(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Arif SARI

(Milli Savunma Üniversitesi)

Doç. Dr. Aşkın KOYUNCU 

(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Birten ÇELİK 

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Dritan EGRO 

(Arnavutluk Tiran Üniversitesi) 

Doç. Dr. Erdem Can ÖZTÜRK 

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Fahri KILIÇ 

(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma AKKUŞ YİĞİT

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) 

Doç. Dr. Filiz ÇOLAK 

(Uşak Üniversitesi)

Doç. Dr. Güneş IŞIKSEL 

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan KAYA 

(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi) 

Doç. Dr. H. Veli AYDIN 

(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi) 

Doç. Dr. Halil Saim PARLATIR 

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr.  İbrahim KELAĞA AHMET

(Trakya Üniversitesi) 

Doç. Dr. Marinos SARIYANNİS 

(Girit Akdeniz Araştırmaları Merkezi)

Doç. Dr. Mehmet ERSAL 

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat ÖZKAN 

(Ordu Üniversitesi)

Doç. Dr. Mümin İSOF 

(Trakya Üniversitesi)

Doç. Dr. Nasrullah UZMAN 

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Nilgün Nurhan KARA

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuray ÖZDEMİR 

(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer METİN 

(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Önder DUMAN

(Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem SERT 

(Ankara Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Paschalidis ANDROUDIS 

(Yunanistan Aristotales Üniversitesi)

Doç. Dr. Ramazan EKİNCİ 

(Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Doç. Dr. Sema KÜSKÜ 

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. Sinan GÜZEL

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. Sıddık ÇALIK 

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Sırcan KATİC 

(Sırbistan Belgrad Tarih Enstitüsü)

Doç. Dr. Süleyman POLAT

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi) 

Doç. Dr. Tatiana GOLBAN

(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi) 

Doç. Dr. Tatjana KATİC 

(Sırbistan Belgrad Tarih Enstitüsü)

Doç. Dr. Tekin ÖNAL

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Tülay METİN 

(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Ü. Gülsüm POLAT 

(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)  

Doç. Dr. Stefka PIRVEVA 

(Bulgar Bilimler Akademisi Sofya)

Doç. Dr. Gergana GEORGİEVA 

(Veliko Tırnova Üniversitesi)

Doç. Dr. Hristiyan ATANASOV

(Sofya Merkez Devlet Arşivleri) 

Doç. Dr. İsmail EFE  

(Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Recep ÖZMAN

(Malatya İnönü Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan AYDEMİR

(Malatya İnönü Üniversitesi)                                                 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 

(Malatya İnönü Üniversitesi)                                                 

Doç. Dr. Mehmet Akif KARAMAN

(Kilis Yedi Aralık Üniversitesi)

Doç. Dr. Serap EMİR

(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Doç. Dr. Abdullah CANİKLİ

(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim DALBUDAK

(Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ

(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Doç. Dr. Ümit Doğan ÜSTÜN

(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Doç. Dr. Hali BİŞKİN

(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman PEPE

(Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Fikret ALINCAK 

(Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Emir EKİNCİ

(Yalova Üniversitesi)

Doç. Dr. Serkan ÇELİK

(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail KAYA

(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet KARGÜN

(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Melih BALYAN

(Ege Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN

(Yalova Üniversitesi)

Doç. Dr. Fehmi ÇALIK

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet ÖÇALAN

(Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatih Kara HÜSEYİNOĞLU

(Elazığ Fırat Üniversitesi)

Doç. Dr. Oğuzhan ALTINGÜL

(Elazığ Fırat Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah Bora ÖZKARA

(Erzurum Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Serhat ÖZBAY

(Erzurum Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Velittin BALCI

(Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr.  Dicle ARAS

(Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Umut CANLI

(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şule EGÜZ

(Malatya İnönü Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AVCI

(Siirt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOYUNCU   

(Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz YAŞAR 

(Eskişehir Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILDIRIM 

(Kayseri Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kader ÖZLEM 

(Bursa Uludağ Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven AVCI  

(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ

(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Nuri ADIYEKE 

(İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KOLÇAK 

(İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BOZER 

(Ankara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sagıp ATLI 

(Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin BAYRAM 

(İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem PARLATIR 

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Türkan DOĞRUÖZ

(Kırklareli Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Ünal ŞENEL

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan DİNÇER DAĞHAN 

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Beycan HOCAOĞLU

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bilge KAYA YİĞİT 

(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKYAY

(Trakya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Egemen Çağrı MIZRAK 

(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bahattin ÇATMA  

(Malatya İnönü Üniversitesi)

Dr. Anca POPESCU

(Romanya Bükreş Üniversitesi) 

Dr. Dragana AMEDOSKİ

(Sırbistan Belgrad Tarih Enstitüsü) 

Dr. Georgi ZELENGORA   

(Sofya)

Dr. Nevena GRAMATİKOVA 

(Sofya)

Dr. Nevena NEDELÇEVA 

(Tırnova)

Dr. Ökkeş NARİNÇ 

(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Dr. Uğur ÖZGÜR 

(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)  

Dr. Betül ÖZCAN BALKIR 

(Yozgat Bozok Üniversitesi) 

Dr. Yasin KARADENİZ 

(Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KURTULMUŞ

(Ardahan Üniversitesi) 

Dr. Hakan DOĞAN

(Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz YAMAN

(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Dr. Öğr. Üyesi Başak BAĞLAMA YÜCESOY

(Yakın Doğu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi E. Meliha KURTDAŞ

(Malatya İnönü Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Danyal TEKDAL

(Malatya İnönü Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ

(Muş Alparslan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KURTDAŞ

(Adıyaman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Servet ATİK

(Malatya İnönü Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZHAN

(Malatya İnönü Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KARALI

(Malatya İnönü Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MANAP

(Batman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yasin DEMİR

(Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN

(Yozgat Bozok Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYSILI

(Ankara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Emre LAÇİN

(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YÜKSEL

(Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun SERVİ

(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ece KOÇER

(Ankara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Alparslan GÖZLER

(Kayseri Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Elif POLAT HOPCAN

(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan HOPCAN

(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ÖZTÜRK

(Kayseri Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARNAS

(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi ÖZTÜRK

(MEB-Özel Yeteneklilerin Geliş. Daire Başk.) 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ

(Bolu İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat OZAN

(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şıhmehmet YİĞİT

(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İzzet UÇAN

(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Haluk SİVRİKAYA

(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Neslişah AKTAŞ ÜSTÜN

(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Sinan BİRİCİK

(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi. Serdar ADIGÜZEL

(Siirt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serdar BAYRAKTAROĞLU

(Gümüşhane Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi: Yeşim BAYRAKTAROĞLU

(Gümüşhane Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erdem EROĞLU

(Siirt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi: Mine Serin TAŞKIN

(Konya Selçuk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi: Sultan EROĞLU

(Siirt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi: Meliha CANPOLAT

(Ege Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi: Mustafa VURAL

(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Dr. Öğr. Gör. İlimdar YALÇIN

(Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi   Vahdet ALAADDİNOĞLU

(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi  Dürdane TOR

(Kayseri Erciyes Üniversitesi)  

Dr. Öğr. Üyesi  Metin BEŞALTI

(Artvin Çoruh Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi  Aslı Saylan KIRMIZIGÜL

(Kayseri Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi  Fahrettin Hasan ADAGİDEL  

(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Dr. Öğr. Üyesi  İsmail ÖZSARI

(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Dr. Öğr. Üyesi  Yunus Emre SARI

(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet GÖRÜR

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARSLAN

(Kars Kafkas Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar SERDAR DİNÇER

(Yozgat Bozok Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Demet TAŞKAN 

(Yozgat Bozok Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLÜ

(Ankara Üniversitesi)

Dr. İsmail YILDIZ

(MEB)