Yükleniyor...

YAZIM KURALLARI

Uluslararası Ankara Kongresi Yazım Kuralları:


*Kağıt Boyutu: A4 formatında (21 x 29,7 cm)

*Kenar boşlukları (2,50 cm)

*Yazı Tipi: Times New Roman.

*Yazı Tipi Boyutu: 1.5 kat aralıkla 12 punto(kağıt Başlığı 14 pt hariç) ve iki yana yaslanmış olmalıdır.

*Birinci düzey başlıklar için 12 punto kalın, ikinci düzey başlıklar için 10 punto kalın ve üçüncü düzey başlıklar için 10 punto italik, herhangi bir özel isim için büyük harf kullanın. Her başlıktan önce ve sonra bir satır boşluk bırakın.( Birbirini izleyen başlıklar arasında boş satır olmamalıdır.) Tüm başlıkları sola yaslanmalıdır.

*Bildiri başlığından sonra bir satır boşluk bırakılmalı, başlıktan sonra yazar veya yazarların isimleri verilmelidir. Makalenin ilk sayfasında dipnot ile yazar veya yazarların bağlı bulundukları kuruluşları, ORCID bilgileri ve e-posta adresleri verilmelidir.

*Bildirinin ana noktalarını ve sonuçları içeren bilgilendirici en az 200 kelimelik İngilizce ve Türkçe özet ilk sayfada verilmelidir.

*İngilizce ve Türkçe özetlerin altına ilgili dilde en az beş tane anahtar kelime listelenmelidir.

*Bildiri metni içinde şayet var ise; Tablolar ve şekiller ortalanmalı ve bunlar verilen sayfa kenar boşluklarını geçmemelidir. Tablo başlıkları tablonun üstünde olmalı ve tüm kelimeler ortalanmalı ve sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Şekil başlıkları ortalanmalı ve sadece ilk harfleri büyük yazılmalı ve şekillerin altında yer almalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

*Metin içindeki kaynakça ve alıntılar APA 7 formatında hazırlanmalıdır. APA 7 hakkında ayrıntılı bilgi için APA’nın resmi web sayfası kontrol edilebilir.