Yükleniyor...

EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU 
DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mesut AYDIN İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal AKPINAR Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mine KIR YİĞİT Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cemal KARADAŞ İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Metin KIRBAÇ İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ Muş Alparslan Üniversitesi
Arş. Gör. Fatih KAYA İnönü Üniversitesi

Arş. Gör. İbrahim Halil DOĞAN İnönü Üniversitesi

Arş. Gör. Cebrail KARADAŞ Adıyaman Üniversitesi

Arş. Gör. Yunus Emre BAŞTUĞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa