Yükleniyor...

EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Ankara Kongresi bünyesinde gerçekleştirilecek olan Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Online olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Eğitimde Dijitalleşme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri teması ile gerçekleştirilecektir. Eğitim Bilimleri alanında her disiplinden ilgili konu başlıklarına uymak şartıyla bildiri kabul edilecektir. Bildiri özetleri ilgili kurullar tarafından incelendikten sonra Sempozyum Şartlarına uygun olması halinde kabul edilecektir. Lütfen Sempozyum Bildiri Özeti ve Tam Metin gönderilmesi hususunda Yazım Kuralları ve  Kongre Takvimi'ni takip ediniz.